Servei de deixalleria mòbil

DEIXALLERIA MÒBIL 2021

La Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de totes/s les/els ciutadanes/ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament a tots els municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem. A Sales de Llierca podem aprofitar el servei que hi ha establert amb Tortellà. El camió estarà ubicat al costat dels contenidors soterrats del c/Sales – abans de l’escola.

CALENDARI:

FEBRER: dilluns 15 i dimarts 16

ABRIL: dilluns 19 i dimarts 20

JUNY: dilluns 14 i dimarts 15

AGOST: dilluns 9 i dimarts 10

OCTUBRE: dilluns 4 i dimarts 5

DESEMBRE: dilluns 20 i dimarts 21

A la Deixalleria Mòbil hi podem portar:

Bateries Pintures
Fluorescents Radiografies
Piles Dissolvents
Aerosols Tòners
Electrònica Tèxtil
Olis vegetals Sabates
Olis minerals Ferralla

Recordeu que:

  • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
  • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
  • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.
  • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.