Any 2018

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 3-5-2018 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” següent:

 

INVERSIONS: Millora dels camins:

  • Camí de Sadernes al Pas dels Aures
  • Camí de Can Jonquerol
 

18.610,00 €

11.800,00 €

 

DESPESA CORRENT:

 

Conservació de vies publiques

 

2.000,00 €

 

COOPERACIÓ CULTURAL:

 

5.720,00 €

 

NOVES TECNOLOGIES:

 

609,70 €

 

CAMINS:

 

Arranjament de ferm

 

1.600,00 €

 

TOTAL: 40.339,70 €