Any 2019

Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, dins els ajuts de l’àmbit forestal d’aquest any 2019,  ha atorgat a l’Ajuntament de Sales de Llierca una subvenció de 3.021€ per la redacció del Pla d’Ordenació Forestal dels boscos comunals de Sales de Llierca.

 

Diputació de Girona: Subvenció per a actuacions municipals motivades  per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha atorgat a l’ajuntament de Sales de Llierca una subvenció de 2.950,01€ per finançar una part dels treballs d’arranjament  dels camins malmesos per les pluges del segon semestre del 2018.

 

Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient (Pla a l’ Acció)

La Diputació de Girona en data 7 de juny de 2018 va aprovar la concessió de les següents subvencions a l’ Ajuntament de Sales de Llierca dins la campanya “Del Pla a l’ Acció”:

Línia 1 : Servei de Comptabilitat  i gestió energètica 2019

Subvenció: 216€

Línia 5: Instal·lació d’un sistema de generació fotovoltaica aïllat

Subvenció: 8.139,16€

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 7-5-2019 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

INVERSIONS:
Inversió en millora dels camins
23.500,00€
DESPESA CORRENT:
Conservació de vies publiques
12.158,35 €
Manteniment xarxa d’aigua
Manteniment de cementiris
COOPERACIÓ CULTURAL:
6.292,65 €
NOVES TECNOLOGIES:
592,31 €
CAMINS:
Actuacions en camins
1.600,00 €
TOTAL:
44.143,31 €