Any 2020

Subvencions Diputació de Girona

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

 

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 16 de juny de 2020 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”  i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

 

INVERSIONS:
  Inversió en millora dels camins i en la millora de la  xarxa d’aigua municipal
 22.000€
DESPESA CORRENT:
 Manteniment de la xarxa de camins municipals i manteniment de la xarxa d’aigua
13.658,35 €
COOPERACIÓ CULTURAL:
 6.292,65 €
NOVES TECNOLOGIES:
 592,31 €
CAMINS:
Actuacions en camins
1.600,00 €
TOTAL:
44.143,31 €

 

Subvencions per a actuacions  municipals motivades pel temporal Glòria

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 8 de setembre de 2020  ha  aprovat la concessió de subvencions per a les actuacions municipals motivades pel temporal Glòria.  Pel municipi de SALES DE LLIERCA s’ha concedit un ajut de 13.033,91€ per la “Construcció d’una escullera de pedra al camí de can Bestrus a Borró a l’alçada de can Servosa”