Edictes

Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1862 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Informació pública de la memòria tècnica de la millora del servei d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8987 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8986 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6287 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5235 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 94-0 Edicte: 2787 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2167 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial del Pla tècnic de gestió i millora forestal "Comuns de Sales"
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2166 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 153 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10373 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer 2019-2020