Edictes

Exercici: 2019 Bop: 5-0 Edicte: 27 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10368 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10367 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'exposició pública del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8335 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'aval
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5490 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3826 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2679 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2678 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10889 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10210 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017