Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

 

IBI Rústica i Urbana, IAE

Lloc :

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa, 17800 OLOT

Tel. 972 274 993    Fax.972 271 594

E-mail: sfrigola@garrotxa.cat

 

Formes de pagament amb el trípic enviat:

– a qualsevol de les entitats que allà s’especifiquen

– a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal, situada a la planta baixa de l’Av. Onze de Setembre, 22, d’Olot

– domiciliant el rebut, ja sigui trucant al 972 274 993 o enviant un correu electrònic a sfrigola@garrotxa.cat

 

IVTM i AIGUA

Lloc:

Ajuntament de Sales de Llierca

Plaça de l’Esglèsia, s/n

17853 – Sales de Llierca

 

Forma de pagament:

Efectiu

– Transferència bancària